تلفن دفتر مرکزی قالیشویی فرش واش در تهران : 44306007